HIRV

 
Keski-Suomen kennelpiiri ry:n hirvikoirien piirinmestaruuskokeen karsintakokeiden ja piirinmestaruuskokeen
SÄÄNNÖT
Nämä säännöt on tarkoitettu Keski-Suomen kennelpiirin hirvenhaukkukokeiden piirinmestaruuskokeiden ja niiden karsintakokeiden säännöiksi.

Lohkojako
Etelänlohko:
Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Luhanka, Joutsa, Leivonmäki
Keskilohko:
Keuruu, Multia, Petäjävesi, Hankasalmi, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän mlk, Laukaa, Muurame, Toivakka, Uurainen, Konnevesi, Sumiainen, Suolahti, Äänekoski
Pohjoislohko:
Pylkönmäki, Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Viitasaari

Osallistumisoikeus piirinmestaruuskokeen karsintakokeeseen

Osallistumisoikeus kokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä kennelpiirin alueella vakituisesti asuvalla koiran omistajalla, jonka koira on saavuttanut Hirv. 1 tuloksen.

Koiran tulee osallistua sen lohkon karsintakokeeseen jonka alueella koiran omistaja asuu.

Useamman omistajan koira osallistuu sen lohkon karsintaan, jonne koira on pääasiassa sijoitettu.Osallistuvan koiran tulee olla palkittu SKL-FKK:n tai FCI:n hyväksymän kenneljärjestön näyttelyssä rotujärjestöjen arvo-otteluiden vaatimusten mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Koira tulee ilmoittaa karsintakokeeseen vähintään viisi (5) päivää ennen koetta mieluimmin kirjallisesti.

Ilmoittautumisaika päättyy viimeisenä ilmoittautumispäivänä klo. 24.00. Jälki ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Karsintakokeiden järjestäminen

Karsintakokeet järjestetään kolmessa lohkossa 1§ mukaisen lohkojaon mukaan. Kennelpiirin hallitus nimeää karsintakokeiden järjestäjät lohkoittain hirvikoirajaoston esityksestä järjestysoikeutta hakeneista jäsenyhdistyksistä.

Piirinmestaruuskokeen osanottajamäärä

Piirimestaruuskokeen osanottajamäärä on enintään viisitoista (15) koiraa sekä edellisen vuoden piirinmestari,

mikäli tämä täyttää 2§:n mukaiset edellytykset osallistumisoikeudesta.

Valintaperusteet lohkoista

Jokaisesta lohkosta valitaan kustakin viisi (5) luokkatuloksen ( Hirv.1 Hirv.2 Hirv.3) tehnyttä koiraa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli jostakin lohkosta ei ole luokkatuloksen tehneitä koiria viittä kappaletta, täydennetään jäljellä olevat paikat muiden kahden lohkon luokkatuloksen tehneillä koirille, jotka valitaan paremmuusjärjestyksessä. Mikäli ei vieläkään saada viittätoista koiraa, täytetään loput paikat Hirv.0 tehneillä koirilla paremmuusjärjestyksessä.

Kokeiden järjestäjien tulee ilmoittaa karsintakokeen koepäivän iltana viisi (5) varsinaista ja yksi varakoira piirinmestaruuskokeen koetoimikunnalle, huomioiden 6§ valintaperusteet.

Karsintakokeiden ajankohta

Lohkokarsinnat pidetään vähintään viikko ennen piirinmestaruuskoetta.

Piirinmestaruuskokeen ajankohta

Piirinmestaruuskoe tulee pitää ennen valtakunnallisia mestaruusotteluita ja niiden valintakokeita sekä ennen kennelpiirissä järjestettävää katsastuskoetta.

Palkintotuomarit

Koiran omistajan on varattava kaksi (2) palkintotuomaria, josta toisella on oltava oikeudet toimia ryhmätuomarina. Koiran ohjaaja vastaa heidän paikalla olostaan ja pätevyydestään.

10§

Piirinmestaruuskokeen ylituomari

Piirinmestaruuskokeen ylituomari on pyrittävä saamaan kennelpiirin ulkopuolelta.

11§

Karsintakokeen osanottomaksu

Lohkokarsintojen osanottomaksun määrää kennelpiirin hirvikoirajaosto kokouksessaan.

Osanottomaksuun tulee sisältyä ruokailu.

12§

Piirinmestaruuskokeen osanottomaksu

Piirinmestaruuskokeen osanottomaksun määrää kennelpiirin hallitus hirvikoirajaoston esityksestä.

Osanottomaksuun tulee sisältyä ruokailu.

Kennelpiiri tukee piirinmestaruus koetta kulloinkin voimassa olevan säännön mukaisesti.

13§

Piirinmestaruuskokeen järjestäjä

Kennelpiiri vastaa piirinmestaruuskokeen järjestämisestä ja luovuttaa järjestelyvastuun jollekin hirvikoirajaoston esittämälle kennelpiirin jäsenyhdistykselle.

14§

Piirinmestari

Piirinmestaruuskokeissa korkeimman pistemäärän saavuttanut koira on piirinmestari.

Tasatuloksen sattuessa koirien keskinäinen järjestys ratkaistaan voimassa olevien hirvenhaukkukokeiden sääntöjen ja ohjeiden mukaan.

Piirinmestari on itseoikeutettu osallistumaan oman rotunsa valtakunnallisen mestaruusottelun