Kokeet, kurssit ja näyttelyt

KOKEIDEN ANOMINEN

Kokeiden anominen tapahtuu Omakoira -palvelun kautta.

NÄYTTELYIDEN ANOMINEN

Näyttelyt anotaan Omakoira -palvelun kautta.

KURSSIEN ANOMINEN

Kurssit anotaan Omakoira -palvelun kautta. 

KOKEIDEN SIIRTO

Kokeiden siirto tulee tapahtua yhteystyössä kokeen ylituomarin kanssa ja siitä tulee välittömästi ilmoitta kennelpiirin sihteerille. Sihteeri tekee muutoksen Omakoira -palvelussa. Siirrosta tulee tehdä merkintä koepöytäkirjaan.

KOKEIDEN PERUUTUS

Mikäli koejoudutaan perumaan, tulee siitä välittömästi ilmoittaa kennelpiirin sihteerille. Kokeesta on tehtävä koepöytäkirja.