Hirvikoirajaosto

Yleistä

Keski-Suomen Hirvikoirajaosto on perustettu 1966 ja sen tarkoituksena on toimia hirven- ja karhunmetsästyksessä käytettävien koirarotujen edunvalvojana. Jaosto pyrkii toiminnallaan edistämään hirvikoirarotujen näyttely- ja koetoimintaa Keski-Suomen kennelpiirissä, sekä mahdollisuuksien mukaan lisäämään näiden rotujen käyttöä hirven- ja karhunmetsästyksessä.

Jaosto ja sen jäsenet tulevat olemaan toimintavuoden aikana mukana siellä missä hirveähaukkuvat pystykorvaisetkin, eli näyttelyissä, kokeissa ja hirvijahdeissa. Toimintaa tullaan kehittämään ja jatkossa pyritään entistäkin paremmin ottamaan huomion kentän toiveet vietäessä keskisuomalaista hirvikoiraharrastusta eteenpäin. Erityisesti pyritään innostamaan uusia, nuoria harrastajia mukaan toimintaan.

Tulevaisuuden tavoitteena on että mahdollisimman moni hirvenmetsästyksessä käytettävä koira olisi osallistunut ja palkittu käyttökokeessa, sekä näyttelyssä ja näin palvelisi metsästyskäytön lisäksi myös jalostusta.

 

Hirvikoirajaoston kokoontuminen

Jaosto pitää kokokouksia vuoden aikana kolme kappaletta. Kokoukset ajoittuvat tammikuulle, huhtikuulle sekä joulukuulle. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Kokouksissa käsiteltävät asiat jakaantuvat vuoden aikana seuraavasti:

Tammikuu

  • Hirvikoirajaoksen jäsenien valinta
  • Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laadinta.
  • Talousarvion laadinta
  • Piirikouluttajien esitykset kennelpiirille
  • Valitsijamiesten esitykset kennelpiirille
  • Koepöytäkirjojen tarkastajan esitys kennelpiirille
  • Rotujärjestöjen hallituspaikkojen valinta

Huhtikuu

  • Koe- ja kurssianomuksien läpikäynti

Joulukuu

  • Arvokoeanomukset
  • Ansiomerkkianomukset

 

HIRVIKOIRAJAOKSEN JÄSENET 2017

Puheenjohtaja Matti Tiusanen
Varapuheenjohtaja Mika Paananen
Sihteeri/koollekutsuja Sampo Laaksonen
Jäsen Terttu Pieksämäki
Jäsen Ossi Tamminen
Jäsen AnnaMari Pirinen
Jäsen Mika Koitela
Jäsen Paavo Nieminen
   
Varajäsen Raimo Laine
Varajäsen Juhani Mönttinen
Varajäsen Antero Turpeinen

 

HIRV/KARH/HIJK -kokeiden koepöytäkirjojen tarkastaja Marja-Helena Ilvonen

 

HIRVIKOIRAJAOKSEN YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja Matti Tiusanen p. +358400 643 987
Varapuheenjohtaja Mika Paananen p. +35840 822 1903
Sihteeri/koollekutsuja Sampo Laaksonen p. +35840 542 7939

                            

Hirvikoirajaoksen sähköposti: kshirvikoirajaos@gmail.com

 

Linkkejä

Hirvikoiratoiminnan kattavat tiedot löytyvät Kennelliiton hyväksymän rotujärjestön Suomen Harmaahirvikoirajärjestön kotisivuilta www.shhj.info/