Beaglejaosto

Yleistä

Jaoston tarkoituksena on toimia osana Keski-Suomen Kennelpiiriä monipuolisessa beagleharrastuksessa. Jaosto toimii yhteistyössä Keski-Suomen Beagle ry:n kanssa järjestämällä rodunomaista toimintaa alueellaan.

Toimintamuotoihin kuuluvat ensisijaisesti:

* ajokokeiden järjestäminen

* ajokoetuomareiden kouluttaminen yhdessä kennelpiirin kanssa

* alueen koiranäyttelyiden toteutukseen osallistuminen

* näyttelyharjoitusten järjestäminen

* harrastajille tarjottava muu koulutus-, yhdistys-, ja virkistystoiminta

 

Beaglejaoston kokoonpano

Beaglejaoston kokoonpanoksi on vakiintunut Keski-Suomen Beagle ry:n johtokunnan kulloinenkin kokoonpano. Johtokunta valitsee jaoston koollekutsujan.

 

Beaglejaoston kokoontuminen

Jaosto pitää kokouksia vuoden aikana neljä-viisi kertaa. Arvokisavuosina kokouksien lukumäärä on merkittävästi suurempi.

 

Beaglejaoston vuotuiset tehtävät aikajärjestyksessä

* Arvokokeiden anominen

* Toimintakertomus Kennelpiirille

* Talousarvio ja toimintasuunnitelma Kennelpiirille

* Beaglejaoston valinta uudelle toimintakaudelle K-S Beagle ry:n vuosikokouksessa

* Edustajan valinta näyttelytoimikuntaan

* Ajokokeiden anomusten tekeminen Kennelpiiriin

* Osallistuminen Rotujärjestön vuosikokoukseen

* Ajokokeiden koepöytäkirjojen tarkistaminen ja edelleen lähettäminen

* Beaglein PM-kokeen järjestäminen

* Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan välisen ottelun järjestäminen tai edustuskoirien lähettäminen otteluun

* Lännen Lohkon kisaan valittujen koirien ilmoittaminen järjestäjälle ja koetta koskevista toimenpiteistä vastaaminen

* Ajovoittaja - kisaan valittujen koirien osalta koetta koskevista toimenpiteistä vastaaminen

 

BEAGLEJAOSTON JÄSENET 2021

Koollekutsuja Piia Kuusisto
Jäsen Antti Lindqvist
Jäsen Kalervo Närhi
Jäsen Kari Järvi
Jäsen Kalle Koskinen
Jäsen Tapani Hietala
Jäsen Mika Pasanen
Jäsen Pauliina Uusi-Penttilä

 

KOEPÖYTÄKIRJANTARKASTAJA

BEAJ Esko Itkonen   P. 0400 959 657