Beaglejaosto

Yleistä

Jaoston tarkoituksena on toimia osana Keski-Suomen Kennelpiiriä monipuolisessa beagleharrastuksessa. Jaosto toimii yhteistyössä Keski-Suomen Beagle ry:n kanssa järjestämällä rodunomaista toimintaa alueellaan.

Toimintamuotoihin kuuluvat ensisijaisesti:

* ajokokeiden järjestäminen

* ajokoetuomareiden kouluttaminen yhdessä kennelpiirin kanssa

* alueen koiranäyttelyiden toteutukseen osallistuminen

* näyttelyharjoitusten järjestäminen

* harrastajille tarjottava muu koulutus-, yhdistys-, ja virkistystoiminta

 

Beaglejaoston kokoonpano

Beaglejaoston kokoonpanoksi on vakiintunut Keski-Suomen Beagle ry:n johtokunnan kulloinenkin kokoonpano. Johtokunta valitsee jaoston koollekutsujan.

 

Beaglejaoston kokoontuminen

Jaosto pitää kokouksia vuoden aikana neljä-viisi kertaa. Arvokisavuosina kokouksien lukumäärä on merkittävästi suurempi.

 

Beaglejaoston vuotuiset tehtävät aikajärjestyksessä

* Arvokokeiden anominen

* Toimintakertomus Kennelpiirille

* Talousarvio ja toimintasuunnitelma Kennelpiirille

* Beaglejaoston valinta uudelle toimintakaudelle K-S Beagle ry:n vuosikokouksessa

* Edustajan valinta näyttelytoimikuntaan

* Ajokokeiden anomusten tekeminen Kennelpiiriin

* Osallistuminen Rotujärjestön vuosikokoukseen

* Ajokokeiden koepöytäkirjojen tarkistaminen ja edelleen lähettäminen

* Beaglein PM-kokeen järjestäminen

* Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan välisen ottelun järjestäminen tai edustuskoirien lähettäminen otteluun

* Lännen Lohkon kisaan valittujen koirien ilmoittaminen järjestäjälle ja koetta koskevista toimenpiteistä vastaaminen

* Ajovoittaja - kisaan valittujen koirien osalta koetta koskevista toimenpiteistä vastaaminen

 

BEAGLEJAOSTON JÄSENET 2018

Puheenjohtaja Antti Lindqvist
Varapuheenjohtaja/koollekutsuja Taisto Pousi
Sihteeri Piia Kuusisto
Jäsen Kalervo Närhi
Jäsen Kari Järvi
Jäsen Kalle Koskinen
Jäsen Tapani Hietala
Jäsen Mika Pasanen
Jäsen Pauliina Uusi-Penttilä

 

KOEPÖYTÄKIRJANTARKASTAJA

BEAJ Taisto Pousi Kaidemäentie 560, 42100 Jämsä P. 0400 242 687

 

BEAGLEJASTON YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja Antti Lindqvist 040-552 1488
Varapuheenjohtaja/koollekutsuja Taisto Pousi 0400-242 687
Sihteeri Piia Kuusisto 040-721 0726

Beaglejaoksen sähköposti: taisto.pousi@gmail.com