Vanhat Uutiset

Ohjeet Omakoira-palvelun käyttöön: http://www.kennelliitto.fi/FI/kennelliitto/uutiset/2011/20110228_nayttel...

 

 Alla oleva osio kertoo lisää siirtymisestä OMAKOIRA systeemiin. Ottakaan yhteyttä, tuumataan asioille ratkaisuja. .
Suomen Kennelliitto siirtyy vähitellen OMAKOIRA järjestelmään, tällöin esim.

tomintailmoitukset, koeanomukset jne… tehdään sähköisessä muodossa.

Paperiversiot jäävät pois. Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri tulee tiedottamaan

muutoksesta  näillä sivuilla, kohdassa ajankohtaista.
Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin omakoira tukihenkilö on Anselmi Kinnunen yhdistykset voivat ottaa häneen yhteyttä omakoira ongelmissä tai muissa omakoira ohjelmaa koskevissa asioissa. os. anselmi.kinnunen@gmail.com

 

Uudet kotisivut   http://nuorisojaostokeskipohjanmaa.webs.com/

Piiri on hankkinut kehä-alustoiksi sopivia pressuja. Yhden pressun koko 6 X 9 m.  Pressuja voi tiedustella  Paavo Ihalalta. puh: 040-729 3418
KEHÄTOIMITSIJAT HEI!  Kun avaatte nämä piirin nettisivut kurkatkaa samalla noihin linkkeihin joista pääsee KEHÄTOIMITSIJAT listoille. Linkit ovat: Jaostot / kehätoimitsijajaosto.  Näyttelyt / kehätoimitsijat.  Toimihenkilöt / kehätoimitsijat.
Jos huomaatte yhteystiedoissanne puutteita, ilmoittakaan tähän piirin sähköpostiin oikeat tiedot: numa@nic.fi  
 

SM-osallistumismaksu

Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri maksaa  SM-kokeisiin osallistuvien piirin alueella asuvien koirakoiden osallistumismaksut. SM- kokeen tulee olla SKL,n mestaruuskokeeksi hyväksymä. Käytännössä paras tapa on, että yhdistykset maksavat jäsenensä / jäsentensä  os. maksun ja piiri maksaa yhdistykselle kuittia
vastaan

 Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri lahjoittaa palkinnon piirin alueen näyttelyihin, ja arvokokeisiin. 
Edellytyksenä, että Piiri saa kutsun ko. tilaisuuteen.  Käytännössä kutsu tulee lähettää piirin sihteerille, joka delegoi sen puheenjohtajalle. 

Jos koira katoaa:    http://www.karkurit.fi

Lomakkeet ja säännöt löytyvät täältä: http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/lomakkeet-ja-saannot

 Lisää tietoa omakoira järjestelmästä.  Kun anotte kokeita, voin siirtää ne Koiramme lehteen täältä piiristä myös sähköisesti.  Mutta tämä edellyttää, että anomuksessa on VASTAAVAN KOETOIMITSIJAN  Skl,n numero. Se löytyy ko. Henkilön Koiramme lehden osoitetarrasta. Tarkoitus on kerätä nämä numerot Kennelliiton kortistoon, josta ne löytyvät tarvitessa.