Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry hakee sihteeriä

Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry on yksi Suomen Kennelliiton alueellisista organisaatioista ja siihen kuuluu jäseninä n. 65 kenneltoimintaa harrastavaa keskipohjalaisyhdistystä, joissa jäseniä on noin 11 000. Kennelpiirin toimintaa koordinoi piirihallitus, jonka tärkeänä toimijana on sihteeri. Tähän tehtävään haemme henkilöä. Toivomme hänen voivan aloittaa vuoden 2023 alusta lähtien.

Tehtävä tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen näköalapaikan kennelyhteisön toimintaan sekä mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää omaa tietämystä koiramaailmasta Kennelliiton ja kennelpiirin toimijoiden tuella. Sihteerin päätehtävä on toimia yhdyshenkilönä Suomen Kennelliiton, kennelpiirin, jäsenyhdistysten sekä alueen koiraharrastajien välillä.

Toivomme tulevalta sihteeriltä pitempiaikaista sitoutumista tehtävään. Työssä tarvitaan kokouskäytänteiden hallintaa, kohtuullista taloushallintaa sekä digitaalisia perusvalmiuksia mm. kotisivujen ylläpitoon. Jonkinasteinen kennelmaailman tuntemus on myös tarpeen tehtävän hoitamisessa.

Ennen kaikkea toivomme löytävämme joukkoomme yhteistyökykyisen, positiivisen ja tarmokkaan toimijan.

Tehtävä on luottamustoimi, josta maksetaan kennelpiirin vuosikokouksen vahvistama vuotuinen korvaus. Tarvittavat työvälineet mm. tietokoneen saa käyttöön kennelpiiriltä.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta toivomme saavamme mahdollisimman hyvän käsityksen hakijan valmiuksista tehtävän hoitamiseen. Hakemusta voi täydentää sitä tukevilla liitteillä.

Keski-Pohjanmaan kennelpiirin hallitukselle osoitetut hakemukset lähetetään 11.10.2022 mennessä joko postitse tai sähköisesti osoitteella Raimo Haapalehto, Koulutie 5, 69700 Veteli tai raimo.haapalehto@veteli.fi 

Lisätietoja kennelpiirin toiminnasta ja tehtävän sisällöstä antaa erittäin mieluusti puheenjohtaja Johanna Niemelä; puhelin 040-4196776; email johanna.e.niemela@gmail.com.

 

Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n hallitus