Uutiset

 

 

 

KENNELPIIRI TOIVOTTAA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!

 

 

 

 

 

 

 

Muistutamme, että koronapandemian aikana kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisessä tulee noudattaa aluehallintoviraston määräyksiä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita.

Koska koronapandemiatilanne vaihtelee eri alueilla, on tärkeää, että tilaisuuden järjestäjät seuraavat tarkasti oman alueensa viranomaisten ohjeita.

Tapahtumassa on noudatettava turvaetäisyyksiä

Koe, kilpailu tai testi tulee järjestää kokonaisuudessaan noudattamalla turvaetäisyyksiä, ja riittävän väljästi. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Koepaikan on oltava tarpeeksi suuri turvaetäisyyksien noudattamiseksi kaikilta osin koko koe-, kilpailu- ja testipäivän ajan.

Tuomarin ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys muihin henkilöihin. He eivät kättele tapahtumassa ketään.

Hygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota

Kokeen, kilpailun tai testin järjestäjän tulee ottaa tarkkaan huomioon toimihenkilöiden ja osallistujien turvallisuus. Kennelliitto suosittelee, että vain tapahtuman järjestämisen kannalta välttämättömät henkilöt ovat paikalla. Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus ja käsidesiä tulee olla helposti saatavilla.

Yhteiskäytössä olevien välineiden käyttöä tapahtumassa tulee välttää.

Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan

Henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita, ei saa osallistua tapahtumaan.

Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimihenkilönä tai koiranohjaajana.

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

Jos ohjeita ei noudateta, voidaan tapahtuma keskeyttää

Ylituomarilla tai toimihenkilöllä on oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuoritus, jos annettuja ohjeita ei noudateta. Hän voi myös poistaa tilaisuudesta henkilön, joka ei noudata ohjeita.

 
 
 
 Kennelpiireille, rotujärjestöille,  koe-, kilpailu- ja näyttelytoimikunnille 
 
Ohjeet näyttelyiden sekä kokeiden ja kilpailuiden järjestäjille koronavirustartuntojen estämiseksi Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut 11.3.2020 Kiinasta alkuvuodesta 2020 maailmalle levinneen COVID-19 -koronavirustartunnan maailmanlaajuiseksi tautiepidemiaksi eli pandemiaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on todennut 12.3.2020, että COVID-19 koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko maailmassa, ja epidemia tulee leviämään eri puolille Suomea.  
 
Suomen hallitus on päättänyt 12.3.2020 rajoittaa yleisötapahtumien järjestämistä koronavirustartuntojen estämiseksi. Päätöksen mukaan kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan 31.5.2020 saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Kennelliiton valtuuston 29.5.2016 hyväksymien koiranäyttelysääntöjen mukaan Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa näyttelyyn osallistumista tai antaa muita näyttelyn toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä. Kennelliiton valtuusto on päättänyt 22.11.2019, että Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä. Koronavirustilanteen, Suomen hallituksen ja Kennelliiton valtuuston päätösten pohjalta Kennelliiton hallitus on päättänyt 12.3.2020 antaa koiranäyttelyiden sekä kokeiden ja kilpailuiden järjestäjille seuraavat ohjeet, jotka ovat voimassa 31.5.2020 saakka. Kaikki näyttelyt, kokeet ja kilpailut perutaan. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, koska Kennelliiton päätös on niin sanottu force majeur -tilanne.  Näyttely, koe tai kilpailu voidaan mahdollisesti siirtää myöhempään ajankohtaan vuonna 2020 - Kennelliiton näyttelysihteerille lähetetään kirjallinen ilmoitus uudesta mahdollisesta näyttelypäivästä, ja he selvittävät, onko siirto mahdollinen. - Jos koira on jo ilmoitettu näyttelyyn, siirtyy ilmoittautuminen uuteen ajankohtaan.  - Tuomareiden itse maksamat lentoliput ja muut vastaavat kulut tulee maksaa. - Koiramme-lehteen tehdään uusi työsarkateksti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAURA LINTENHOFER pronssille JH- Best of the Best showssa sekä JH-SM-19 kilpailussa! 

Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry ONNITTELEE! 

 

 

                                     

KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRI ry,n  MAKSUPERUSTEET

           Arvokisojen järjestäminen
Yleistä:
Avustuksen myöntämiseksi kokeen yhtenä järjestäjänä tulee olla Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin jäsenyhdistys ja koe tulee järjestää Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin toiminta-alueella. Avustuksen myöntämisestä päättää kennelpiirin hallitus. Mikäli avustuksen kohteena oleva koe perutaan, on yhdistys velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen kennelpiirille.
 
SM-kokeet, lohkon valintakokeet
Vapaamuotoinen, kirjallinen avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille viimeistään 2 kk ennen koetta. Anomukseen tulee liittää kokeen tulo- ja menoarvio sekä yhdistyksen pankkiyhteystiedot.
Avustuksen suuruus (enintään):
SM-koe (virallinen Suomen Kennelliiton SM-arvo)
1-päiväinen koe 1000 €
2-päiväinen koe 1400 €
 
Nk. lohkon valintakoe
1-päiväinen koe 700 €
2-päiväinen koe 1000 € 
Kennelpiirin alueella järjestettävälle SM-kokeelle myönnetään avustusta vain, jos kennelpiirin samalle koelajille myöntämästä edellisestä SM-kokeen avustuksesta on kulunut aikaa vähintään 5 vuotta.
 
Muut arvo-ottelut:
Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta muihin arvo-otteluihin ja kokeisiin. Vapaamuotoinen, kirjallinen avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille viimeistään 2 kk ennen koetta. Anomukseen tulee liittää kokeen tulo- ja menoarvio sekä yhdistyksen pankkiyhteystiedot.
 
Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin avustukset arvokisoihin osallistujille 
 
Yleistä:
Avustuksen myöntämiseksi arvokisoihin osallistuvan koiran ja sen ohjaajan tulee asua vakituisesti Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin toiminta-alueella.
 
Lohkon valintakokeeseen osallistuminen:
Avustusta ei haeta erikseen, vaan kennelpiiri maksaa suoraan valitsijamiehen ilmoituksen perusteella kolmen koiran osallistumismaksun lohkon valintakokeeseen niissä lajeissa, joissa se järjestetään.
Avustuksen suuruus:
SKL:n vahvistama lohkon valintakokeen osallistumismaksu 
 
SKL,n hyväksymät Suomenmestaruus kokeet: 
 
SM-kokeeseen osallistuminen (karsintakokeen perusteella):
Avustuksen edellytyksenä on, että koira on valittu kennelpiirissä järjestetyn karsintakokeen tai lohkon valintakokeen perusteella kennelpiirin edustajaksi SM-kokeeseen. Vapaamuotoinen, kirjallinen avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille viimeistään 2 kk:n kuluttua kokeen päättymisestä. Anomuksesta on käytävä ilmi koiranomistajan yhteystiedot ja hänen edustamansa jäsenyhdistys, koiran tiedot (nimi, rotu ja rekisterinumero), kokeen tiedot (aika ja paikka) sekä pankkiyhteystiedot. Anomukseen on liitettävä maksukuitti osallistumismaksusta.
Avustuksen suuruus:
SKL:n vahvistama SM-kokeen osallistumismaksu 
 
SM-kokeeseen osallistuminen (ei karsintakoetta / lohkon valintakoetta):
 
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry maksaa ensimmäisen kappaleen (yleistä) kriteerit täyttäville SM-kokeiden   osallistumismaksun. 

           Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry,n hallitus voi kokouksessaan muuttaa näitä maksuperusteita.