kv näyttelyt

 

 

Näyttelyt

Vuodelle 2023 anottavat erikois- ja ryhmänäyttelyt

26.08.2021 

Vuoden 2023 erikois- ja ryhmänäyttelyt tulee anoa Omakoirassa viimeistään torstaina 30.9.2021. Pentunäyttelyt, jotka järjestetään aikavälillä 1.7.-31.12.2022 tulee myöskin olla anottuna viimeistään 30.9.2021. Kaikkien rotujen, kansainväliset ja Nord-näyttelyt vuodelle 2024 tulee olla anottuna Omakoirassa marraskuun loppuun mennessä.

Rotujärjestön ja rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyiden lukumäärä määräytyy sen mukaan, mikä oli sen lukumääräisesti suurimman rodun rekisteröintimäärä hakemisaikaa edeltävänä vuonna: yksi erikoisnäyttely kutakin alkavaa 500 rekisteröityä koiraa kohti. Erikoisnäyttelyihin saavat osallistua kaikki rotujärjestöön näyttelyn hakemishetkellä kuuluvat rodut.

Anomus tehdään Omakoira-jäsenpalvelun kautta.

Lisätietoja:
Kennelliitto, näyttelysihteeri
Maarika Wallenius
09 8873 0220

Suomen Kennelliitto tiedottaa:

Näyttelyanomukset hyväksytään vuoden 2013 alusta vain, kun ne on lähetetty OMAKOIRA-ohjelman kautta. Näyttelyt on anottava syyskuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja antavat näyttelyohjaajat Johanna Niemelä.  johanna.e.niemela@gmail.com sekä Riikka Pantana peltokangas.riikka@gmail.com

Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin Omakoira-tukihenkilö on Anselmi Kinnunen. Yhdistykset voivat ottaa häneen yhteyttä Omakoira-ongelmissä tai muissa omakoira ohjelmaa koskevissa asioissa. os. anselmi.kinnunen@gmail.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRY RY:N VUODEN PARAS NÄYTTELYKOIRA

 

  1. Osallistumisoikeus

Palkinnosta kilpailevat piirin jäsenseurojen jäsenten koirat. Koiran omistajan tulee asua vakinaisesti piirin alueella.

 

  1. Palkitsemisperusteet

Palkitaan näyttelytulosten perusteella. Rodun pääerikoisnäyttely, kansainvälinen näyttely ja kaikkien rotujen näyttely on painotettu. Lasketaan viisi (5) parasta näyttelytulosta, vähintään kolmen (3) eri tuomarin arvostelemana. Näyttelyiden tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymiä.

 

  1. Pisteet

Pisteet lasketaan seuraavalla tavalla:

 

ROP 5 pistettä BIS 1 5 pistettä

VSP 3 pistettä BIS 2 4 pistettä

RYP 1 5 pistettä BIS 3 3 pistettä

RYP 2 4 pistettä BIS 4 2 pistettä

RYP 3 3 pistettä

RYP 4 2 pistettä

 

Rodun pääerikoisnäyttely + 2 pistettä

Kansainvälinen näyttely + 2 pistettä

Kaikkien rotujen näyttely + 1 piste

 

Tasapisteissä ratkaisee kansainvälisten näyttelyiden määrä, edelleen arpa.

 

  1. Kilpailuaika ja tulosten ilmoittaminen

Näyttelytulokset lasketaan kalenterivuosittain. Tiedot pisteistä ilmoitetaan piirin sihteerille aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tulokset ilmoittaa piirin jäsenseura.

 

  1. Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n hallitus päättää kaikesta palkintoon liittyvästä.

 

Hallitus

Pakollinen koirien tunnistusmerkintä 1.1.2001 alkaen

SKL-FKK:N hallitus pyysi kokouksessaan 5.12.2000 liiton toimistoa laatimaan uuden version tunnistusmerkintöjen tarkastamisohjeesta, josta tiedotettiin lokakuussa 2000. Pyydämme teitä ystävällisesti korvaamaan aiemmin saamanne ohjeet liitteenä olevalta ohjeella. Tunnistusmerkintöjen tarkastus päätettiin määrätä tehtäväksi aina ennen arvostelua tai suoritusta. Tämän seurauksena raportointi Kennelliitolle puuttuvista tunnistusmerkinnöistä ja niistä seuraavat tulosten poistamiset eivät enää uusitussa ohjeessa ole tarpeellisia mainita. Epäselvä tatuointi ei sulje koiraa pois näyttelystä, kilpailusta tai kokeesta. Sellaisissa tapauksissa tulee koiran omistajaa ohjata hankkimaan koiralleen uusi tunnistusmerkintä, mielellään mikrosirulla tehty. Tilaisuuksien järjestäjien kannattaa varata näitä tapauksia varten tiedot asiakasta varten ainakin oman kennelpiirinsä alueella toimivista tunnistusmerkitsijöistä. Uudestaan tunnistusmerkityn koiran omistaja velvoitetaan toimittamaan todistus merkinnästä tilaisuuden järjestäjälle.

TUNNISTUSMERKINNÄN TARKASTAMINEN NÄYTTELYISSÄ, KOKEISSA JA KILPAILUISSA 1.1.2001 alkaen

1.1.2001 alkaen tunnistusmerkintä joko Indexel- tai Datamars-mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koira on merkitty 1.1.2001 jälkeen jollain muulla kuin Indexel- tai Datamars-mikrosirulla, on sen mukana oltava lukulaite, jolla siru voidaan lukea. Tunnistusmerkintä on samalla tavalla pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, kokeisiin tai kilpailuihin osallistuville koirille kuin voimassa olevat rokotuksetkin. Niissä ilmoituksissa, joissa mainitaan rokotusmääräykset, tulee myös olla maininta tunnistusmerkinnän pakollisuudesta sekä siitä, että koiran rekisterikirja on oltava näyttelyssä mukana tarkastusta varten. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn/kokeisiin/kilpailuihin omistaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.
Tunnistusmerkinnät tarkastaa tapahtuman järjestäjä pistokokein.
Tunnistusmerkinnän olemassaolo tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta.
Koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan ennen arvostelua/suoritusta.
Jos tarkastuksessa löytyy koiria, joita ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä näyttelystä, kokeesta tai kilpailusta. Tämä tehdään näyttelytoimikunnan edustajan tai kokeen/kilpailun ylituomarin toimesta.
Jos koiralta ei tarkastuksessa löydetä sirua, tai tatuointia, koira ei voi osallistua ko. kokeeseen, tai näyttelyyn. 
Kennelpiireille toirnitetuilla mikrosirujen lukulaitteilla pystytään lukemaan myös ns. vanhan standardin mukaisia Indexel tai Datamars mikrosiruja.