Säännöt ja lomakkeet

KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRI ry,n  MAKSUPERUSTEET
           Arvokisojen järjestäminen
Yleistä:
Avustuksen myöntämiseksi kokeen yhtenä järjestäjänä tulee olla Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin jäsenyhdistys ja koe tulee järjestää Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin toiminta-alueella. Avustuksen myöntämisestä päättää kennelpiirin hallitus. Mikäli avustuksen kohteena oleva koe perutaan, on yhdistys velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen kennelpiirille.
 
SM-kokeet, lohkon valintakokeet
Vapaamuotoinen, kirjallinen avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille viimeistään 2 kk ennen koetta. Anomukseen tulee liittää kokeen tulo- ja menoarvio sekä yhdistyksen pankkiyhteystiedot.
Avustuksen suuruus (enintään):
SM-koe (virallinen Suomen Kennelliiton SM-arvo)
1-päiväinen koe 1000 €
2-päiväinen koe 1400 €
 
Nk. lohkon valintakoe
1-päiväinen koe 700 €
2-päiväinen koe 1000 € 
Kennelpiirin alueella järjestettävälle SM-kokeelle myönnetään avustusta vain, jos kennelpiirin samalle koelajille myöntämästä edellisestä SM-kokeen avustuksesta on kulunut aikaa vähintään 5 vuotta.
 
Muut arvo-ottelut:
Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta muihin arvo-otteluihin ja kokeisiin. Vapaamuotoinen, kirjallinen avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille viimeistään 2 kk ennen koetta. Anomukseen tulee liittää kokeen tulo- ja menoarvio sekä yhdistyksen pankkiyhteystiedot.
 
Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin avustukset arvokisoihin osallistujille 
 
Yleistä:
Avustuksen myöntämiseksi arvokisoihin osallistuvan koiran ja sen ohjaajan tulee asua vakituisesti Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin toiminta-alueella.
 
Lohkon valintakokeeseen osallistuminen:
Avustusta ei haeta erikseen, vaan kennelpiiri maksaa suoraan valitsijamiehen ilmoituksen perusteella kolmen koiran osallistumismaksun lohkon valintakokeeseen niissä lajeissa, joissa se järjestetään.
Avustuksen suuruus:
SKL:n vahvistama lohkon valintakokeen osallistumismaksu 
 
SKL,n hyväksymät Suomenmestaruus kokeet: 
 
SM-kokeeseen osallistuminen (karsintakokeen perusteella):
Avustuksen edellytyksenä on, että koira on valittu kennelpiirissä järjestetyn karsintakokeen tai lohkon valintakokeen perusteella kennelpiirin edustajaksi SM-kokeeseen. Vapaamuotoinen, kirjallinen avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille viimeistään 2 kk:n kuluttua kokeen päättymisestä. Anomuksesta on käytävä ilmi koiranomistajan yhteystiedot ja hänen edustamansa jäsenyhdistys, koiran tiedot (nimi, rotu ja rekisterinumero), kokeen tiedot (aika ja paikka) sekä pankkiyhteystiedot. Anomukseen on liitettävä maksukuitti osallistumismaksusta.
Avustuksen suuruus:
SKL:n vahvistama SM-kokeen osallistumismaksu 
 
SM-kokeeseen osallistuminen (ei karsintakoetta / lohkon valintakoetta):
 
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry maksaa ensmimmäisen kappaleen (yleistä) kriteerit täyttäville SM-kokeiden   osallistumismaksun. 

           Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry,n hallitus voi kokouksessaan muuttaa näitä maksuperusteita. 

KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRI RY

PIIRINMESTARUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

    Sääntöihin lisätty SKL,n lisäys kokeisiin osallistumis oikeudesta. Koskee sijoituksessa olevaa koiraa. 

Kokeiden järjestäminen ja mestaruuden jakaminen
Piirinmestaruudesta kilpaillaan kunkin koemuodon korkeimmassa koeluokassa ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira.

Piirinmestaruuskokeet voidaan järjestää uroksille ja nartuille yhdessä tai erikseen.
Kahden päivän kokeissa voidaan mestaruus jakaa joko parhaan yhdenpäivän tuloksen, tai kahdenpäivän yhteenlasketun tuloksen perusteella. Lint ja Hirv kokeissa tulee koiran saavuttaa ensimmäiseen palkintoon oikeuttava tulos, voidakseen osallistua Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry,n piirinmestaruus  kokeisiin. 
Palveluskoirakokeissa mestaruuden saavuttaakseen tulee koiran saavuttaa koulutustunnukseen oikeuttava tulos.
Junior handler piirinmestariksi nimetään parhaiten sijoittunut kilpailija, joka asuu piirin alueella.

Ajokokeiden aluevalintakokeeseen ilmoitettavalla koiralla pitää olla hyväksytty palkintotulos (ja vähintään H näyttelyssä) kokeeseen ilmoittautuessa. Mikäli aluevalintoihin ilmoittautuu vähemmän kuin 16 koiraa, voidaan aluevalintakokeet perua ja pitää PM-koe suoraan aluevalintaan ilmoittautuneiden kesken. 

Ajankohta
Piirinmestaruuskokeet suositellaan järjestettäväksi vuosittain, mieluummin ennen Suomenmestaruus-kokeita. Saman koemuodon kokeet on pyrittävä järjestämään koelajeittain samaan aikaan.

 

Agilityssä  kilpaillaan viidessä (5) säkäluokassa piirinmestaruudesta.  Piirinmestaruuskokeet tulee pitää ennen sen vuoden agility SM-kokeita. 

Kokeiden anominen
Kokeet anotaan SKL;n ohjeiden mukaan Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry;n hallitukselta. Kokeen järjestäjänä voi toimia piiri tai piirin jäsenseura.

Agilitykokeet anotaan Agilityliitolta. Palveluskoirakokeet, tottelevaisuuskokeet, Rally-toko, koiratanssi anotaan palveluskoiraliitolta. Vinttikoirakokeet anotaan Vinttikoiraliitolta.
Osallistumisoikeus
Osallistujan on oltava SKL-FKK;n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaaja/omistaja tai piirin alueella vakinaisesti asuva sijoituksen vastaanottaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen. Edellisen vuoden piirinmestari on oikeutettu osallistumaan kokeeseen ilmna karsintoja.

  Sekarotuiset eivät saa kilpailla piirinmestaruudesta.
Karsinta
Palveluskoirakokeissa, tokokokeissa, Rallytokossa, Koiratanssissa,  Palveluskoiraliitolla ja vinttikoirakokeissa Vinttikoiraliitolla. Agilitykokeissa Agilityliitolla, sekä muissa kokeissa kennelpiirillä on oikeus määritellä piirinmestaruuskokeiden karsintaperusteet ja osallistumiskriteerit alueellisia tarpeita vastaaviksi kunkin koemuotojen sääntöjen mukaisesti.
Muut ohjeet:
Kennelpiirit, rotujärjestöt ja -liitot voivat esittää ohjeita, joiden tarkoituksena on määrittää mestaruuden jakoperusteet jos useampia kilpailijoita päätyy samaan tulokseen.

Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri jakaa, jos useampi koira saavuttaa saman tuloksen kaikille piirinmestaruuden.
Ilmoitusvelvollisuus
Kokeen järjestänyt seura on velvollinen ilmoittamaan piirille piirinmestaruuden voittaneiden tarkat tiedot: Koirasta nimi, rekisterinumero, pisteet, palkintosija. Koiran ohjaajan/omistajan tarkka osoite.
Piirimestaruusmitali
Piirin mestaruusmitali jaetaan kilpailukautta seuraavassa vuosikokouksessa, mutta voidaan jakaa myös muussa tilaisuudessa. Mestaruuden saaneiden koirien omistajat kutsutaan tilaisuuteen kirjallisesti.
Muutokset
Muutoksen näihin ohjeisiin niiden yleisiltä osista tekee SKL-FKK;n hallitus ja Keski-Pohjanmaan Kennelpiiriä koskeviin Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry;n hallitus.

Sääntöä päivitetty osallistumisoikeuden osalta  2.4.2020

 

VUODEN PARAS KÄYTTÖKOIRA / NÄYTTELYKOIRA

VUODEN NUORISOPALKINNON SÄÄNNÖT

 

Kaikkia jaostoja koskevat yleissäännöt

 

1§. Käyttökoira / näyttelykoirapalkinnosta saa kilpailla koira, jonka omistaja asuu vakinaisesti piirin alueella, tai on kirjoilla Keski-Pohjanmaan Kennelpiiriin kuuluvassa kunnassa, ja on piirin jonkin jäsenseuran jäsen. Vuoden nuorisopalkinnon saajan ei tarvitse kuulua piirin jäsenseuraan.

2§. Käyttö / näyttelykoirapalkinnosta kilpaillaan koirakohtaisesti. Käyttökoirat kilpailevat:

Linnunhaukkukokeet, hirvenhaukkukokeet, ajokokeet, ketunajokokeet, beaglein ajokokeet, dreeverien ajokokeet, mäyräkoirien ajokokeet, kanakoirakokeet, spanieleitten /noutajien metsästyskokeet, palveluskoirakokeet, tottelevaisuuskokeet, agilitykokeet. Piirin hallitus voi lisätä myöhemmin koemuotoja.

3§. Saman omistajan koira voi kilpailla useammassa koemuodossa vuosittain, ja koiran omistajan useampi koira voi kilpailla samassa koemuodossa.

4§. Palkinnosta kilpaillaan koemuodon korkeimmassa luokassa. Pistelaskuun perustuvassa palkitsemisessa koiralla tulee olla kolme palkintoon oikeuttavaa tulosta. Palveluskoirilla kolme koulutustunnusta.

5§. Palkinto jaetaan vuosikokouksessa tai muussa vastaavassa.

6§. Pistelaskuun perustuvassa palkitsemisessa palkinnon saa koira, jonka kolmen kokeen yhteenlaskettu pistemäärä on korkein. Tasatuloksen sattuessa piirin hallitus ratkaisee palkittavan. Jaosto voi esittää palkittavaksi koiraa jonka valtakunnalliset koe saavutukset ovat merkittäviä. Tällöin koiran ei tarvitse saada tulosta kolmesta kokeesta, eikä sen pistemäärää tarvitse laskea.

7§. Jaosto voi tehdä jaostokohtaisen pistelaskukaavan esim. kertoimet arvokokeisiin.

Jaostot joiden kokeissa ei käytetä suoraa pistelasku tapaa voivat pisteyttää kokeet parhaaksi katsomalla tavalla.

Vuoden nuorisopalkinto jaetaan kenneltoiminnassa aktiiviselle nuorelle. Apuna käytetään tapahtumien pisteytystä. Nuorille jaetaan ”ajopäiväkirja” johon merkitsevät toimintansa kennelharrastuksessa.

8§. Koiran omistaja ilmoittaa joulukuun loppuun mennessä tulokset joko jäsenseuralleen, tai koemuotonsa piirin jaostolle, tai suoraan piirin sihteerille.

Seurat ilmoittavat tulokset jaostoille tai piirin sihteerille tammikuun loppuun mennessä, jaostot esittävät palkittavat piirin hallitukselle helmikuun loppuun menneessä.

Piirin hallitus päättää jaettavasta palkinnosta.

9§. Kaikesta palkintoon liittyvästä päättää piirin hallitus.

 

Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin Vuoden agilitykoirapisteytys

 • Tulokset huomioidaan vain 3-luokan koirilta
 • Pisteitä saa vain 0-tuloksista
 • Joukkuekilpailuista ei saa pisteitä

Peruspisteet:

0-tulos 1p,

max 10 nollatulosta huomioidaan.
Lisäpisteet: luokkavoitto    +1p

Kv-kilpailu: sijoitus 1. +3p, 2. +2p, 3. +1p
PiirMestaruus: 1: 3p, 2: 2p, 3: 1p

SM kisat ja sama asia MM-kisat
-yksilökisaan osallistuminen (myös halli-SM): 5p
-finaalipaikka 5p (tulos 0), 3p (tulos 0,01->)
-pisteet sijoituksista 1-20.
 1.50p, 2. 40p, 3 30p, 4. 25p, 5. 20p 6. 16p, 7. 14p ja tästä eteenpäin
8. 13p., 9. 12p, 10. 11p, 11. 10p, 12. 9p, 13. 8p, 14. 7p, 15. 6p, 16.
5p, 17 4p, 18. 3p 19. 2p ja 20. 1p

SM-kisat ja sama asia MM-kisat
pisteet sijoituksista
  1.50p, 2. 40p, 3 30p, 4. 25p, 5. 20p 6. 16p, 7. 14p ja tästä eteenpäin
8. 13p., 9. 12p, 10. 11p, 11. 10p, 12. 9p, 13. 8p, 14. 7p, 15. 6p, 16.
5p, 17 4p, 18. 3p 19. 2p ja 20. 1p
 

Karsinnat:

MM
-osallistuminen  5p

-finaalipaikka 5p
-pisteet sijoituksista 1-20.(1.50p, 2. 40p, 3 30p, 4. 25p, 5. 20p 6. 16p, 7. 14p ja tästä eteenpäin
8. 13p., 9. 12p, 10. 11p, 11. 10p, 12. 9p, 13. 8p, 14. 7p, 15. 6p, 16.
5p, 17 4p, 18. 3p 19. 2p ja 20. 1p

European Open

-vain yksi (1) karsinta / koirakko lasketaan

-osallistuminen 5p

--pisteet sijoituksista 1-20.(1.50p, 2. 40p, 3 30p, 4. 25p, 5. 20p 6. 16p, 7. 14p ja tästä eteenpäin
8. 13p., 9. 12p, 10. 11p, 11. 10p, 12. 9p, 13. 8p, 14. 7p, 15. 6p, 16.
5p, 17 4p, 18. 3p 19. 2p ja 20. 1p

Kertoimet:
Pohjoismaiden Mestaruus  =SM pisteet x2
Eurooppa Open = SM pisteet x3
Maailman Mestaruus = SM pisteet x4

 

 

HIRVIKOIRAJAOSTON LISÄOSIO.

 

Pisteisiin lasketaan kaikki Suomessa virallisissa hirvenhaukkukokeissa saavutetut tulokset, kuitenkin siten, että kolme parasta tulosta (kertoimet huomioiden) lasketaan mukaan

kertoimet:

kerroin 1,1 lohkonvalinnoissa, piiriottelussa ja kansainvälisissähirvenhaukkukokeissa kuitenkin siten, että muualla kuin Keski-Pohjanmaan kennelpiirin alueella pidetyistä KV-kokeista koiranomistajan on ilmoitettava tulos jaostolle vuoden loppuun (tai 1.1.) mennessä!

kerroin 1,2 SM-kisoissa, joihin lasketaan kunkin rotujärjestön kaikki SM-kisat (ml. nuorille koirille ja/tai sukupuolen mukaan rajoitetulle osanotolle (nartut) pidetyt SM-kisat)

 

Esim. Koira sijoittuu pm-kisoissa kolmanneksi (92 p.), lohkonvalinnoissa toiseksi (91,5 p.) ja SM-kisoissa kuudenneksi (85 p.).

 

Pisteet: pm-kisa 92,00 p.

lohkonvalinnat 1,1 x 91,5 = 100,65

SM-kisat 1,2 x 85 = 102

 

eli yhteensä pisteet 92 + 100,65 + 102 = 294,65

 

 

AJOKOIRAJAOSTO

Ajokoirajaosto puoltaa hirvikoirajaoston esitystä lisäyksillä ja Ajo / Kettukuningas / Beaglein ajovoittaja on itseoikeutettu Vuoden käyttökoira-arvonimeen

 

 

 

NUORISOPALKINTO 

 

Keski-pohjanmaan kennelpiiri palkitsee vuosittain nuoren koiraharrastajan nuorisopalkinnolla. Tämä palkinto myönnetään kannustuksena ja tunnustuksena nuorelle aktiiviselle koiraharrastajalle. Palkinnon voi saada 10-18-vuotias

(palkinnon saaja voi täyttää palkitsemisvuonna 18- vuotta) koiraharrastaja joka asuu piirin alueella. Nuoren joka kilpailuun osallistuu, ei tarvitse kuulua välttämättä piirin jäsenseuroihin. Keski-pohjanmaan kennelpiirin hallitus päättää vuosittain kenelle palkinto jaetaan. Tämän ohjeistuksen mukana oleva lomake on pisteiden keruuta varten.

 

 

 

Nuoren aktiivisuus mitataan pistein, joita saa seuraavalla tavalla:

 1. Kennelliiton nuorten koirakesäleirille osallistuminen 5p

 

 1. Junior Handler- kilpailuun osallistuminen 5p

 

 1. Koiran kanssa kokeisiin osallistuminen (Näyttely, tottelevaisuuskoe, agilitykokeet, canicross-kilpailut, vetohiihto-kilpailut, palveluskoirakokeet, linnunhaukkukokeet, hirvenhaukkukokeet, ajokokeet, ketunajokokeet, beaglein ajokokeet, dreeverien ajokokeet, mäyräkoirien ajokokeet, kanakoirakokeet, spanieleiden/noutajien metsästyskokeet ja pelastuskoirakokeet. Piirin hallitus voi lisätä myöhemmin koemuotoja.) 5p

 

 1. Nuorisojaoston tapahtumiin osallistuminen 5p

 

 1. Nuorisojaoston tapahtumissa järjestämisessä mukana oleminen 5p

 

 1. Koiratapahtumissa järjestämis- ja auttamistehtävissä toimiminen (kokeet, näyttelyt, kilpailut, tuomarina toimiminen) 5p

 

 1. Katsojana osallistuminen koiratapahtumiin 2p

 

 

 

 

 

 

KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRY RY:N VUODEN PARAS NÄYTTELYKOIRA

Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry,n hallitus muuttaa vuoden näyttelykoira sääntöjä siten, että myös Nord näyttelyt huomioidaan. Muutos koskee myös viime vuotta. Kun ilmoitat paras nly koira kisaan koirasi, huomioi tämä. Aikaa on tammikuun loppuun. Tulokset os. numa@nic.fi

Lisätty Nord näyttelyn pisteytys. 

 

 1. Osallistumisoikeus

Palkinnosta kilpailevat piirin jäsenseurojen jäsenten koirat. Koiran omistajan tulee asua vakinaisesti piirin alueella.

 

 1. Palkitsemisperusteet

Palkitaan näyttelytulosten perusteella. Rodun pääerikoisnäyttely, kansainvälinen näyttely ja kaikkien rotujen näyttely on painotettu. Lasketaan viisi (5) parasta näyttelytulosta, vähintään kolmen (3) eri tuomarin arvostelemana. Näyttelyiden tulee olla FCI,n   hyväksymiä.

 

 1. Pisteet

Pisteet lasketaan seuraavalla tavalla:

 

ROP 5 pistettä BIS 1 5 pistettä

VSP 3 pistettä BIS 2 4 pistettä

RYP 1 5 pistettä BIS 3 3 pistettä

RYP 2 4 pistettä BIS 4 2 pistettä

RYP 3 3 pistettä

RYP 4 2 pistettä

 

Rodun pääerikoisnäyttely + 2 pistettä

Kansainvälinen näyttely + 2 pistettä

Nord näyttely                 + 2 pistettä

Kaikkien rotujen näyttely + 1 piste

 

Tasapisteissä ratkaisee kansainvälisten näyttelyiden määrä, edelleen arpa.

 

 1. Kilpailuaika ja tulosten ilmoittaminen

Näyttelytulokset lasketaan kalenterivuosittain. Tiedot pisteistä ilmoitetaan piirin sihteerille aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tulokset ilmoittaa piirin jäsenseura.

 

 1. Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n hallitus päättää kaikesta palkintoon liittyvästä.

 

Hallitus