Uusi koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöimisohje voimaan 1.1.2020 alkaen

Suurin muutos edelliseen ohjeeseen verrattuna on pätevyyden uusiminen (ei tarvitse enää uusia viiden vuoden välein) ja se että koulutettavan tulee olla Kennelliiton jäsen jo osallistuessaan Koetoimitsija peruskurssille.

Vuoden alusta siirrytään kaikissa niissä lajeissa, joissa se on mahdollista sähköiseen tulostallennukseen. Tämä johtaa siihen, että kennelpiirikohtaisia koepöytäkirjantarkastajia ei enää tarvita. Koepöytäkirjan tarkastajien toimiohje lakkautetaan 31.12.2019. Kennelpiirien ei enää velvoiteta nimittämään lajikohtaisia koepöytäkirjantarkastajia alueelleen.

Koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöimisohje