Kokeiden myöntäminen lyhennetyllä aikataululla vuoden 2020 loppuun

Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunnan päätös 12.8.2020 (5/20):
Koe- ja kilpailutoimikunta päätti, että kennelpiirit ja
muut kokeita myöntävät tahot voivat Määräaikaisilmoitusohjeesta poiketen myöntää kokeita lyhennetyllä anomisajalla vuoden 2020 loppuun asti normaalin anomisajan puitteissa normaalin anomisajan puitteissa
myönnettyjä kokeita häiritsemättä.
Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita
kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää ajalle 13.8.-31.12.2020.