Hallituksen kokouksessa päätettyä

Kennelpiirin hallitus kokoontui 13.6.2022.

Kokouksessa hyväksyttiin piirin toimihenkilöt vuodelle 2022. Jatkossa suurpetoasiat ja jäljestämisohjaajan tehtäviä hoitaa Kajaanin riistanhoitoyhdistys.

Kennelpiirin kotisivut tullaan uudistamaan uudelle alustalle.

Jaostoille laadittiin yhteiset mallipohjat toimintakertomusten, -suunnitelmien ja budjettien laatimiseen. Mallipohjat toimitetaan jaostoille käytettäväksi ja edelleen jaettavaksi yhdistyksille. Mallipohjat lisätään myös nettisivulle.

JAOSTOJEN TOIMINTAKERTOMUS, -SUUNNITELMA JA BUDJETTI TULEE OLLA TOIMITETTUNA VUOSITTAIN TAMMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ KENNELPIIRIN SIHTEERILLE. Materiaalia kannattaa kasata pitkin vuotta heti toimintakauden alettua, niin ei tule kiire vuoden vaihteessa.