Säännöt ja lomakkeet

Kennelpiirin säännöt

Kennelliiton säännöt

Muistamissääntö

Talousohje

Toimintailmoitus

Toimitilaohje käyttäjille

 

Jaostojen mallipohjat:

Toimintakertomus, toimintasuunnitelma, budjetti

Kainuun Kennelpiirin alueella voi järjestää kokeita vain Kainuun kennelpiirin jäsenyhdistys. Kainuun kennelpiiriin kuulumattomat yhdistykset ja muiden kennelpiirien jäsenyhdistykset voivat anoa kokeita yhteistyössä Kainuun Kennelpiirin jäsenyhdistyksen kanssa.

KOKEIDEN JA KURSSIEN ANOMINEN

Ohje Määräaikaisilmoituksista

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. Kokeen anoja tekee anomuksen omakoirassa ja lähettää anomisesta tiedon piirin sihteerille sähköpostilla. Anomuksen käsittelee jaosto ja ilmoittaa päätöksensä piirin sihteerille hyväksyttäväksi/hylättäväksi omakoirassa.

Ensisijaisesti anomisissa tulee noudattaa Kennelliiton asettamia määräaikoja.

Piirinmestaruussäännöt:

Koko kauden kestävä linnunhaukkukoe Kainuun Kennelpiirissä

Koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöimisohje

Koepöytäkirjan täyttöohje