Säännöt ja lomakkeet

Kennelpiirin säännöt

Kennelliiton säännöt

Muistamissääntö

Talousohje

Toimintailmoitus

Toimitilaohje käyttäjille

Piirinmestaruussäännöt:

Koko kauden kestävä linnunhaukkukoe Kainuun Kennelpiirissä

Koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöimisohje

Kainuun Kennelpiirin alueella voi järjestää kokeita vain Kainuun kennelpiirin jäsenyhdistys. Kainuun kennelpiiriin kuulumattomat yhdistykset ja muiden kennelpiirien jäsenyhdistykset voivat anoa kokeita yhteistyössä Kainuun Kennelpiirin jäsenyhdistyksen kanssa.