Säännöt ja lomakkeet

Kennelpiirin säännöt

Kennelliiton säännöt

Muistamissääntö

Talousohje

Toimintailmoitus

Toimitilaohje käyttäjille

Kainuun Kennelpiirin alueella voi järjestää kokeita vain Kainuun kennelpiirin jäsenyhdistys. Kainuun kennelpiiriin kuulumattomat yhdistykset ja muiden kennelpiirien jäsenyhdistykset voivat anoa kokeita yhteistyössä Kainuun Kennelpiirin jäsenyhdistyksen kanssa.

Piirinmestaruussäännöt:

Koko kauden kestävä linnunhaukkukoe Kainuun Kennelpiirissä

Koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöimisohje

Koepöytäkirjan täyttöohje