Jaostot

Jaostojen toiminta

Kennelpiirin käytännön toiminnasta vastaavat kuusi eri jaostoa. Ne toteuttavat kennelpiirin tarkoitusta harjoittamalla kennelalan tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa, sekä ohjaamalla ja valvomalla kasvatus-, näyttely- ja koetoimintaa. Jaostot järjestävät myös eri koemuotojen toimihenkilöiden koulutusta.

Jaostojen kokoonpanoon nimetään jäsenseurojen edustajia mahdollisimman laajalta toiminta-alueelta ja hallitus vahvistaa jaostojen kokoonpanot vuosittain.

Tarkemmin jaostojen kokoonpanot löytyvät jaostojen omilta sivuilta. 

Jaostoille tiedoksi!

Jaostojen kokouksien allekirjoitetut pöytäkirjat tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille. Pöytäkirjat viedään edelleen kennelpiirin hallitukselle hyväksyttäväksi/tiedoksi.

Jaostojen puheenjohtajat hyväksyvät allekirjoituksellaan jaostojen kulut. Samalla hyväksyvät että kulut ovat jaoston toimintasuunnitelman mukaisia.