Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n vuosikokous 25.6.2020

Vuosikokous järjestetään 25.6.2020 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 18. Kutsu lähetetään jäsenyhdistysten sihteereille.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry

Hallitus

Valtakirjojen allekirjoittajina on oltava yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat, jotka on määritelty yhdistyksen säännöissä.

Jokaisella piirin jäsenyhdistyksellä on kokouksessa kennelpiirin sääntöjen 22. pykälän mukaan yksi ääni kutakin yhdistykseen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20‐lukua kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä.  Yhdistystä voi kokouksessa edustaa vain yksi valtuutettu edustaja.

Erovuorossa ovat kennelpiirin puheenjohtaja Timo Hänninen sekä hallituksen jäsenet Pirkko Bellaoui, Tiina Flytström, Outi Heikkilä-Toni ja Carina Kitti.