Korttien uusiminen

Uudet kortit (koulutusohjaaja- / toimitsijakortit)

Leena Harjapää

sähköposti leena.harjapaa@gmail.com

Isonvillasaarentie 5 K 108, 00960 Helsinki

 

Anojan asuinpaikan on oltava Helsinki, Espoo, Vantaa tai Kauniainen.

Anojan on oltava Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja voimassaoleva jäsennumero on mainittava korttia anottaessa. Jäsennumeron saa esim. Koiramme-lehden takaa osoitteen vierestä.

Anomuksessa olevat harjoittelukerrat tulee olla vahvistettu harjoitukset vastaanottaneen henkilön nimikirjoituksella ja nimikirjoituksen selvennöksellä.

Kehätoimitsijakorttianomuksessa on mainittava kirjoittavana kehätoimitsijana hallittava kielitaito ja yhteystietojen kohdalla myös sähköpostiosoite.

Ennen hallituksen käsittelyä jaosto käsittelee anomuksen ja esittää hallituksen hyväksyttäväksi.

Helsingin Seudun kennelpiiri käsittelee kaikki korttianomukset hallituksen kokouksissaan ja päätöksistä tehdään pöytäkirjamerkinnät. Hallituksen kokouksien päivämäärät julkaistaan kennelpiirin tiedotteessa sekä nettisivuilla.

Uusittavat kortit (koulutusohjaaja-/ toimitsijakortit)

Anomukseen on liitettävä yhdistyksen suositus kortin uusimisesta. Kuvaa ei tarvita nykyisiin kortteihin.

Mukana oltava on ehdottomasti anojan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja SKL-FKK:n voimassaolevajäsennumero).

Hakemukseen merkittävä selkeästi, minkä koelajin korttia uusitaan.

 

Agilityn koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakortit myöntää Suomen Agilityliitto. Katso ohjeet korttien anomiseen ja uusimiseen SAGin sivuilta http://www.agilityliitto.fi/ kohdasta Koulutustoiminta.

Tottelevaisuus-, rallytoko- ja koiratanssitoimihenkilöiden ja koulutusohjaajien kortit uusitaan Suomen Palveluskoiraliitossa, lisätietoja http://www.palveluskoiraliitto.fi/.