Kokeiden ja kurssien anominen

Kokeet anotaan OmaKoira-palvelun kautta siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat velvollisia toimittamaan ilmoitukset hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.

Kokeen pitoaika: 1.1.-30.4. anomus Omakoirassa viimeistään 31.8.

1.5.-31.7. anomus Omakoirassa viimeistään 31.1.

1.8.-31.12. anomus Omakoirassa viimeistään 31.3.

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää 1.1.-30.4. väliselle ajalle.

Paimennuskokeet anotaan määräaikoja noudattaen, mutta anotun järjestämispäivän voi olosuhteista johtuen joustavasti muuttaa ilmoittamalla varsinaisen järjestämispäivän kaksi (2) viikkoa ennen koetta kennelpiirille.

Anomukset, joita ei ole joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.

Myös kurssit anotaan Omakoirassa. Kurssianomukset käsittelee kennelpiiri. Anomusten tulee olla kennelpiirillä vähintään neljä kuukautta ennen kurssin alkua. 

HUOM! Kokeita ja kilpailuja anovan yhdistyksen tulee olla Suomen Kennelliitto ry:n jäsen ja koetoimikunnassa tulee olla nimetty pätevöity koelajin koetoimitsija.

 

PIIRINMESTARUUSKOKEET

Kennelpiiri lahjoittaa kaikkiin piirinmestaruuskokeisiin palkinnoiksi mitalit. Kennelpiirin toimesta mitaleita ei kaiverreta, joten kokeiden järjestäjien tulee tilata mitalit hyvissä ajoin.