Kokeiden ja kurssien anominen

Helsingin Seudun kennelpiirin osalta noudatettava käytäntö anottaessa kokeita, kilpailuita ja kursseja. Tätä ohjesääntöä on noudatettava, jotta anomus voidaan asianmukaisesti käsitellä:

Anomuksien lähettämisessä noudatettava aikataulu

1.8 – 31.12. järjestettävät kokeet ja kilpailut on oltava kennelpiirissä viimeistään 31.3.

1.1. – 30.4 järjestettävät kokeet ja kilpailut on oltava kennelpiirissä viimeistään 31.8.

1.5. – 31.7 järjestettävät kokeet ja kilpailut on oltava kennelpiirissä viimeistään 31.12.

Koeanomus on täytettävä huolellisesti kaikilta osin. Yhteystietoihin liitettävä sähköposti-osoite, johon voidaan lähettää Koiramme-lehdelle lähetettävä työsarka-aineisto tarkastamista varten. Puutteellisesti täytetty anomus voi aiheuttaa viivytyksiä anomuksen käsittelyssä.

Tarkastettavaksi lähetetty työsarkateksti on luettava lävitse välittömästi sen saavuttua. Siihen on tulevat korjaukset on lähetettävä kennelpiirille kahden (2) vuorokauden sisällä. Koiramme-lehteen lähetettyyn tekstiin ei voida periaatteessa tehdä enää korjauksia. Pakottavissa tapauksissa mahdolliset vähäiset korjaukset on tehtävä kennelpiirin kautta. Anova yhdistys ei voi tehdä suoraan Koiramme-lehteen mitään korjauksia.

Seuraavan aikajakson anomuksia ei saa lähettää kennelpiirille, ennen kuin edellisen aikajakson anomuksien aikaraja on täyttynyt. Liian aikaisin lähetetyistä anomuksista kennelpiiri ei ota vastuuta. Anomukset lähetetään kennelpiirin sihteerille.
 
HUOM! Kokeita ja kilpailuja anovan yhdistyksen tulee olla Suomen Kennelliitto ry:n jäsen ja koetoimikunnassa tulee olla nimetty pätevöity koelajin koetoimitsija.

 

PIIRINMESTARUUSKOKEET

Kennelpiiri lahjoittaa kaikkiin piirinmestaruuskokeisiin palkinnoiksi mitalit. Kennelpiirin toimesta mitaleita ei kaiverreta, joten kokeiden järjestäjien tulee tilata mitalit hyvissä ajoin.