Kokeet

Agilitykokeet

Ajokokeet - Koepöytäkirjat tarkistaa Jyrki Kotipuro, jolle ne lähetetään sähköisesti.

Beaglein ajokokeet - Koepöytäkirjat tarkistaa Juha Rita, jolle ne lähetetään sähköisesti.

Hirvenhaukkukokeet - Koepöytäkirjat tarkistaa Marja-Helena Ilvonen, jolle ne lähetetään sähköisesti.

KAER-kokeet - Pöytäkirjat tarkistaa Soile Hanhinen, Lepolantie 29 A, 00660 Helsinki.

Linnunhaukkukokeet - Koepöytäkirjat tarkastaa Teemu Heikkonen, jolle ne lähetetään sähköisesti.

Luolakoirien kokeet

Metsästyskoirien jäljestämiskokeet - Koepöytäkirjat osoitteella Tuovi Henttu-Torckell, Takskorventie 33, 04150 Martinkylä

Mäyräkoirien ajokokeet - MÄAJ kokeiden tallennus on myös mahdollista tehdä sähköisesti Omakoiran kautta. Ylituomari itse syöttää kokeen Omakoiran kautta ja tämän jälkeen myös hyväksyy kokeen. Kokeen koe- ja koirakohtaisesta pöytäkirjasta toimitetaan joko kopiot skannattuna tai valokuvana osoitteeseen ulla.kamila@mayrakoiraliitto.fi.

Noutajien kokeet (NOME-A, NOME-B, NOU ja NOWT) - Koepöytäkirjat osoitteella Antti Tarkkala, Sälpätie 11, 01700 Vantaa, sähköposti: antti.tarkkala@umn.fi
Tietoa noutajien kokeista löytyy Suomen Noutajakoirajärjestön sivuilta.

PIKA-kokeet

Palveluskoirien kokeet

 
Vinttikoirien kokeet

Vinttikoirien kokeet Helsingin Seudun kennelpiirin alueella löytyvät Suomen Vinttikoiraliitto ry:n kalenterista.