Toiminta

Kaikissa anomuksisa on oltava anojayhdistyksen viralliset allekirjoitukset, myös rotujärjestöjen anomuksissa. Mikäli allekirjoittajana on joku toinen kuin virallinen (säännöissä määritelty) allekirjoittaja, on anomuksen mukana oltava anojayhdistyksen virallinen valtuutus poikkeavalle allekirjoitukselle. Anomuksessa on mainittava anojan sähköpostiosoite.

Mikäli anoja on kennelpiirin jäsenyhdistys, joka ei ole lähettänyt virallista toimintailmoitusta tai maksanut kennelpiirin jäsenmaksua kuluneelta vuodelta tai anojajäsenyhdistyksellä on muita epäselvyyksiä kennelpiirin kanssa, ei anomuksia käsitellä ennen kuin asiat on  ratkaistu.

Anomuksen tulee allekirjoittaa yhdistyksen toimintailmoituksessaan nimenkirjoittajaksi ilmoittama henkilö tai muutoin allekirjoittamaan valtuutettu (valtuutus toimitettava tiedoksi kennelpiirille).

Kennelpiiri pidättää itsellään oikeuden palauttaa anojalle sellaiset anomukset, jotka eivät täytä tätä ehtoa. Anomuksen tulee olla kaikilta osin täytetty ja siinä on ilmoitettava sähköpostiosoite, jonne voidaan lähettää tarkastettavaksi Koiramme-lehden työsaralle lähetettävä ilmoitus tapahtumasta. Myöhästyneitä anomuksia ei käsitellä.

Tarkastettavaksi lähetetty työsarkateksti on luettava lävitse välittömästi sen saavuttua. Siihen tulevat korjaukset on lähetettävä kennelpiirille kahden vuorokauden sisällä. Koiramme-lehteen lähetettyyn tekstiin ei voida periaatteessa tehdä korjauksia. Pakottavissa tapauksissa mahdolliset vähäiset korjaukset on tehtävä kennelpiirin kautta. Anova yhdistys ei voi tehdä suoraan Koiramme-lehteen mitään korjauksia.

Kennelpiiri ei säilytä kurssitodistuksia vuotta pidempään, joten kaikki kurssitodistukset kannattaa arkistoida hyvin. Jos kurssitodistus katoaa, ei sen tilalle saa piiristä uutta todistusta.

Järjestävän yhdistyksen on lähetettävä tarkastetut tulokset ja koepöytäkirjat sille kennelpiirille, jonka alueella kokeet on järjestetty viikon kuluessa kokeen päättymisestä (pöytäkirjan tarkastajalle, jos nimetty).
 
Myös peruutetuista kokeista on lähetettävä koepöytäkirja kennelpiirille.

Ennen hallituksen käsittelyä jaostot käsittelevät oman osa-alueensa anomukset ja heidän antamansa lausunto otetaan huomioon kennelpiirin hallituksen käsittelyssä.

Anomukseen pyydetään kirjoittamaan se sähköpostiosoite, johon vahvistus anomuksen käsittelystä lähetetään. Anoja on velvollinen tarkastamaan Koiramme-lehteen työsaralle lähetettävät tekstin, joka lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Myöhästyneinä lähetettyjä tai vaillinaisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä.