Vinttikoirajaosto

Vinttikoirajaoston uudelleen käynnistys alkoi järjestäytymiskokouksella 6.5.2011 Helsingin Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Paikalla olivat edustettuna jaostossa toimivat yhdistykset:

Helsingin Vinttikoirakerho ry, HVK (1961-), Suomen Greyhoundyhdistys, SGY (1970-) ja Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry, SIC (2000-).