TOKOn muutokset 1.1.2020

Yhteenveto TOKOn muutoksista 1.1.2020

Kaikkien luokkien kohdalla koiralla on oikeus siirtyä kilpailemaan seuraavaan luokkaan, kun se on saavuttanut 1 X 1-palkinnon.Koira saa koulutustunnuksen (TK1, TK2, TK3, TK4) saatuaan 3 X 1-palkinnon ko. luokissa.Alokasluokka

Koira saa siirtyä kilpailemaan alokasluokasta avoimeen luokkaan, kun on saavuttanut 1 X 1.palkinnon.Saatuaan 3 X 1-palkinnon (koulutustunnuksen), koira ei saa jatkaa kilpailemista alokasluokassa.Avoin luokka ja voittajaluokka

Saatuaan koulutustunnuksen TK2 (3 X 1-palkinnon ) avoimessa luokassa ja vastaavasti koulutustunnuksen TK3 voittajaluokassa, koira saa jatkaa kilpailemista ko. luokassa yhden vuoden saatuaan kolmannen 1-palkinnon.Siirtymisvelvoite merkitään kilpailukirjaan esimerkiksi seuraavasti:

13.8.2019 TK2 13.8.2020 siirryttävä voittajaluokkaanVeteraanit

Koiralla, täytettyään 8 vuotta, ei ole siirtymisvelvoitetta ylempään luokkaan, lukuun ottamatta alokasluokasta avoimeen luokkaan.Koira, täytettyään 10 vuotta, saa siirtyä kilpailemaan alempaan luokkaan, ei kuitenkaan alokasluokkaan.