Tiedote Susien lumijälkilaskenta

Organisaatio valmiina - susien lumijälkilaskenta odottaa lumipeitettä
Susien alueellinen lumijälkilaskenta toteutetaan tänä talvena yhdellä, rajatulla alueella Etelä-Pohjanmaalla,
Pohjanmaalla ja Satakunnassa, jos sääolosuhteet sen sallivat. Laskennasta on sovittu maa- ja
metsätalousministeriön, Suomen riistakeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen Metsästäjäliiton
kesken.

Lumijälkilaskenta suoritetaan 25.1.–1.3.2020 välisenä aikana yhtenä päivänä, mikäli koko alueelle saadaan riittävä lumipeite. Laskennan alue Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan eteläosissa on hirvitalousalue ”Rannikko-Pohjanmaa – Pohjanmaa 3”. Mukana ovat lisäksi Kankaanpää, Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi, Jalasjärvi, Karvia, Parkano ja Ilmajoki.

Laskennan suunnittelu on jo pitkällä ja koulutustilaisuuksia on järjestetty kolme. Laskentapäälliköille ja jälkien tarkastajille tilaisuus oli Kauhajoella maanantaina 20.1. Tuolloin paikalla olivat myös ohjelmajohtaja Sirpa Thessler Luonnonvarakeskuksesta, erätalousyksikön päällikkö Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä, riistapäällikkö Mikael Luoma riistakeskuksen Pohjanmaan toimistolta sekä Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja ja liiton työvaliokunnan jäsen Antti Kurvinen Suomen Metsästäjäliitosta. Laskijoille on järjestetty koulutukset lisäksi tiistaina Karviassa ja keskiviikkona Jurvassa. Yhteensä koulutuksiin on osallistunut 265 henkilöä. Sidosryhmistä mukana ovat Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri, MTK-Etelä-Pohjanmaa, Intresseföreningen för en levande skärgård sekä Suomen Luonnonsuojeluliitto Pohjanmaan piiri.

Laskentakoordinaattorina toimii Leena Kangas-Järviluoma Metsästäjäliitosta. Hän totesikin maanantaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että laskenta on helppo toteuttaa tällä kyseisellä alueella, koska täällä on organisaatio jo valmiina. Laskenta on tehty alueella jo kahtena talvena ja operaatiota on ollut molempina vuosia johtamassa Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jukka Hautala Jurvasta.

Laskenta suoritetaan viikonloppuna, jotta mahdollisimman iso joukko laskijoita saadaan liikkeelle. Laskenta aloitetaan, kun koko laskenta-alueelle tulee lunta vähintään noin 10 senttiä ja lumi on maassa vähintään vuorokauden, jolloin vanhat jäljet ehtivät peittyä ja uudet syntyä.

Lumijälkilaskennalla saadaan tärkeää tietoa laskenta-alueen susien määrästä ja reviireistä laskentahetkellä. Toive yhteisestä laskennasta eri toimijoiden kesken on esitetty erityisesti metsästäjien taholta.

– Yhteisen laskennan tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua ja luottamusta erityisesti metsästäjien ja riistahallinnon sekä tutkimuksen välillä. Laskenta tukee myös laajemmin suurpetojen havainnointia alueella, maa- ja metsätalousministeriön erätalousyksikön päällikkö Vesa Ruusila toteaa.

Suden kanta-arvion tärkeimmän aineiston muodostavat Tassu-suurpetohavaintojärjestelmään kirjatut havainnot, DNA-määritykset sekä pannoitettujen susien paikannustiedot. Myös lumijälkilaskennan tulokset huomioidaan osana kanta-arvion aineistopohjaa. Seuraava kanta-arvio julkaistaan kesäkuussa 2020, jolloin kaikki DNA-tutkimusten tulokset ovat valmiina. Nyt tehtävässä laskennassa kerätään myös kaikki löytyvät suden ulosteet DNA-tutkimusta varten. Samalla ilmoitetaan havainnot myös muista suurpedoista.

Paikallisten metsästäjien ja muiden laskentaan osallistuvien lisäksi mukaan laskentapäivään tulee Luonnonvarakeskuksen sekä Suomen riistakeskuksen henkilökuntaa.

Lisätietoja:
Leena Kangas-Järviluoma, Lumijälkilaskentakoordinaattori Suomen Metsästäjäliitto 050-5345085 leena.kangas-jarviluoma@metsastajaliitto.fi
Sekä oman alueen riistanhoitoyhdistykset