Kennelpiirille hakusessa toinen aluekouluttaja!

Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri etsii aluelleen toista aluekouluttajaa.

Tiedustelut ja hakemukset osoitteeseen viimeistään 3.2.2020 mennessä: sihteeri.epkp@gmail.com

Aluekouluttaja on kennelpiirin esittämä ja Suomen Kennelliitto ry:n, jäljempänä Kennelliitto, tehtävään nimeämä henkilö. Hän on tehtävässään liiton edustaja ja luottamushenkilö. Aluekouluttaja suorittaa kennelharrastukseen kuuluvaa koulutus- ja valistustoimintaa Kennelliiton ja kennelpiirien toimeksiannosta tai pyynnöstä kennelpiirille tekemänsä toimintasuunnitelman pohjalta

Kennelpiiri tekee esityksen aluekouluttajasta Kennelliiton hallitukselle, joka nimittää ja erottaa tai vapauttaa aluekouluttajan tehtävästään. Aluekouluttajia voi olla kennelpiirissä useampi kuin yksi, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Kennelliitto perehdyttää uuden aluekouluttajan tehtäväänsä ja toimittaa hänelle työskentelymateriaalin.

Esitetyn henkilön tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Kennelliiton jäsen
- Suorittanut kehätoimitsija- ja koetoimitsija 1 kurssit
- Suorittanut hyväksytysti kasvattajan perus- ja jatkokurssin
- Omaa mahdollisimman monipuolisen ja laajan kenneltoiminnan tuntemuksen
- On aktiivinen kennelharrastaja ja osallistuu yhdistystoimintaan
- Omaa kouluttajalle vaadittavan hyvän suullisen ja kirjallisen esitystaidon
- On oltava halukas kehittämään itseään ja pystyttävä omaksumaan uusia asioita
- Nauttii yleistä luottamusta kennelharrastuksen piirissä

Kennelliitto vastaa aluekouluttajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta, johon aluekouluttajalla on velvollisuus osallistua vähintään joka toinen kerta.
 

Lisätietoa aluekouluttajan toiminnasta: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelpiirin-aluekouluttajan-toimiohje