Koetoimitsija- ja palkintotuomarikortit

Koetoimitsijakortit

Uudet kortit

Lähetä todistus koetoimitsijakoulutuksen suorittamisesta kennelpiirin sihteerille.

Vanhan kortin uusiminen
Jos koetoimitsijakortti on mennyt vanhaksi tai menee pian, saat uuden kortin piiristä. Lähetä vanha kortti ja yhdistyksen puolto kennelpiiriin. Huom! puollosta on käytävä ilmi, minkä koelajin/lajien kortin uusinnasta on kyse. Kuvaa ei tarvitse enää lähettää.

Kortin myöntämisen perusteena on, että:
• olet toiminut ko. koelajin koetoimitsijana tms. kortin voimassa-oloaikana
• olet edelleen Suomen Kennelliiton jäsen.

TOKO:n koetoimitsijakortit uusii: 
Helena Salokangas, Tuomitie 8, 63700 Ähtäri

Kaikki muut:
Heidi Hautala, Varvenkyläntie 626, 60800 Ilmajoki

******************************************************************
 

Palkintotuomarikortit

Palkintotuomarikortit kirjoittaa:

LINT: Pasi Mämmi, Huhtatie 6, 66400 Laihia, 0500 849 647

Muut koemuodot: Matti Sivula, Kyntöpolku 16, 61300 Kurikka, 0400 312525