Kokeiden anominen

Kaikki koeanomukset tehdään kennelliiton omakoira-palvelun kautta (PAITSI kokokauden kestävät kokeet anotaan vielä paperisella kaavakkeella!).

Järjestäjien tulee huomioida, että koeanomukset tulevat anotuksi ajallaan.

Kokeet 1.1.- 30.4. on anottava kennelpiiriltä 31.8. mennessä.

Kokeet 1.5.- 31.7. on anottava kennelpiiriltä 31.12. mennessä.

Kokeet 1.8.- 31.12. on anottava kennelpiiriltä 31.3. mennessä.

 

Kansainväliset kokeet on anottava 31.12. mennessä, kuitenkin viimeistään seitsemän kuukautta ennen kokeen pitoajankohtaa, KV-kokeet myöntää FCI.

Koepöytäkirjojen käsittelijöiden yhteystiedot löydät kennelpiirin sivuilta:

Koepöytäkirjojen käsittelijät

Koetoiminta & -säännöt Kennelliiton sivuilla:
http://www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/kokeet/etusivu.htm

Ylituomarihaku:
http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit
 

Kokeisiin liittyvän materiaalin tilaukset:
(maastokortit, koirakohtaiset pöytäkirjat yms.)

Mannersuo Martti: 0500-669 267, martti.mannersuo(at)netikka.fi

Saarela Jari: 0400-165 280