Jaostot

Jaostot toimivat kennelpiirin alaisina eri lajien asiantuntijoina
ja näiden tarkoitus on edistää ja koordinoida kyseistä toimintaa
kennelpiirin alueella.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä jaostojen vetäjiin ja jäseniin!!
Korvatkaa osoitteista (at) tuolla @-merkillä, kun lähettelette postia.

Koetoiminta & -säännöt Kennelliiton sivuilla
http://www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/kokeet/etusivu.htm
HUOM! Täältä löytyvät mm. Kennelliiton ylläpitämät
lajikohtaiset ylituomarilistat yhteystietoineen!!