Ruokaviraston päätös tartuntavyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi

Janakkalassa luontoon riistalinnuiksi lasketuissa fasaaneissa on todettu linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa. Runsaan fasaanimäärän vuoksi Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen taudin leviämisen estämiseksi. Ruokavirasto suosittelee, ettei metsästyskoirien koulutuksia tai kokeita järjestettäisi nyt alueilla, joissa on luontoon laskettuja riistalintuja tai riistalintujen tarhausta.

 

Kennelliitto on päätynyt suosittelemaan, etteivät liiton jäsenyhdistykset järjestäisi koulutuksia tai kokeita, joissa käytetään luontoon laskettuja riistalintuja tai tarhataan riistalintuja. Tämä suositus koskee tässä vaiheessa seuraavia kennelpiirejä: Satakunnan kennelpiiri, Etelä-Hämeen kennelpiiri, Salpausselän kennelpiiri, Pohjois-Hämeen kennelpiiri, Uudenmaan kennelpiiri, Kymenläänin kennelpiiri, Suur-Savon kennelpiiri, Pohjois-Karjalan kennelpiiri, Varsinais-Suomen kennelpiiri ja Helsingin seudun kennelpiiri.

 

Muualla Suomessa lintuja ei tulisi siirtää koealueen ulkopuolelle eli ottaa mukaan kokeesta tai koulutustilaisuudesta. Kokeisiin osallistuvan tulisi pitää vähintään kahden viikon varoaika ennen osallistumista kokeisiin tai koulutuksiin lintujen kanssa muualla. Jos kokeisiin osallistuja harjoittaa lintujen tarhausta tai muuten pitää lintuja, tulisi hänen välttää osallistumista muualla järjestettäviin kokeisiin.

 

Tämä suositus koskee seuraavia koemuotoja: KAKE, KAER, KAER vesi- ja jälkityö, SPME, SPA, NOU, NOME-A, NOME-B ja NOWT, mikäli näissä käytetään tarhattuja riistalintuja.