Kokeiden, kilpailujen, testien ja kurssien anomisajat

Suomen Kennelliiton hallitus on kokouksessaan 27.5.2022 päättänyt uusista kokeiden, kilpailujen, testien ja kurssien määräaikaisilmoituksista eli anomisajoista. Tietoa uudesta ohjeistuksesta löytyy Kennelliiton tiedotteesta. Ohje astuu voimaan 1.1.2023.
HUOM! Uudet lyhennetyt anomisajat (mm. Palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien osalta 2 viikkoa) astuvat voimaan vasta 1.1.2023. Kennelliiton myöntämä väliaikainen lyhennetty anomisaika kokeiden, kilpailujen, kurssien ja testien osalta päättyy 30.6.2022.
Kokeet, kilpailut, kurssit ja testit on siis 1.7. - 31.12.2022 anottava aiemman anomisaikataulun mukaisesti:
Usean lajin tai yli kymmenen koiran kokeet tai kilpailut anotaan viimeistään kaksi kuukautta ennen koepäivää.
Enintään kymmenen koiran ja yhden lajin kokeet sekä luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset anotaan viimeistään kuukautta ennen koe-/testi-/kuvauspäivää.
Kansainväliset kokeet tulee anoa viimeistään kuusi kuukautta ennen koetta.
Tarkemmat tiedot anomisajoista löytyvät Virkusta.