Koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöintiohjetta päivitetty

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 3.10.2019 muuttaa koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöintiohjetta siten, että jatkossa koetoimitsijan pätevyys on voimassa toistaiseksi. Muutos tulee voimaan 1.1.2020. Tällä hetkellä koetoimitsijoilla on viiden vuoden määräaika.  Tämä viiden vuoden voimassaoloaika päätettiin poistaa. Muutos koskee sekä nykyisiä että tulevia koetoimitsijoita.

Koetoimitsijakolutukseen hakeutuvan on omattava riittävä tietous omista koemuodoistaan. Hänen tulee olla toiminut aktiivisesti koemuodon harrastajana ja toimitsijatehtävissä, tai olla muuten siihen hyvin perehtynyt.

Koetoimitsijan tulee olla suorittanut hyväksytysti sekä koetoimitsijakoulutuksen perusosa että lajikohtainen koulutus viiden vuoden sisällä. Koetoimitsijaksi pätevöitymisessä vaaditaan myös Kennelliiton jäsenyys.

Koetoimitsijakurssin luonne säilyy jatkossakin yleissivistävänä. Peruskoulutuksen järjestää kennelpiiri ja toimitsijan koemuotoon liittyvän erikoiskoulutuksen Kennelliiton jäsenyhdistys.