Kennelpiiriltä anottavat kokeet

Kennelpiiriltä anottavat kokeiden anomisaikataulu:

Kokeen järjestämisaika 1.5. – 31.7. anomus Omakoirassa viimeistään 31.12.