Koeavustukset

AVUSTUKSET JA KORVAUKSET 2020

1. Piirinmestaruuskokeet järjestävälle jäsenyhdistykselle 
- yhden päivän koe 10 € / koira 
- kahden päivän koe 15 € / koira 
- kuitenkin vähintään 250 € / koe 
- enintään 400 € / koe 

Maksetaan jäsenyhdistyksen vapaamuotoisen ilmoituksen perusteella oman piirin koirien osalta. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että anomus tulee viimeistään kuukauden kuluessa kokeen järjestämisestä. Avustus anotaan suoraan jaostolta ja se maksetaan jaostoille varatuista määrärahoista. Anomuksessa tulee lisäksi olla osallistuneiden koirien määrä, sekä piirin omien koirien määrä ja yhdistyksen tilitiedot maksutoimenpiteitä varten. Kennelpiiri lahjoittaa piirinmestarille mestaruusmitalin. 

Samalla järjestäjän tulee ilmoittaa myös piirinmestaruuskokeen voittaneen koiran tiedot ja sen saavuttama tulos sekä omistajan yhteystiedot kennelpiirin sihteerille toimintakertomusta varten, 

2. SM-kokeen ja lohkon valintakokeen järjestäjälle 
- 500 € / koe 

3. Koeavustukset jäsenyhdistysten jäsenille: 
SM-tasoinen koe (voittaja saa SKL:n SM-tittelin) 
Jäsenyhdistyksen jäsenelle maksetaan ilmoittautumismaksu, korkeintaan SKL:n kulloinkin voimassa oleva valtakunnallisten otteluiden osallistumismaksu (v 2018 enintään 110€/koe) koiraa kohti, kuitenkin korkeintaan ilmoittautumismaksun hinta. 

Yhteen koelajiin maksetaan korkeintaan kolmen (3) koiran osallistumismaksut. 

Jos koelajissa järjestetään ns. lohkonvalintakokeet, maksetaan osallistumismaksu niihin kokeisiin, mutta ei enää SM-kilpailuihin, poislukien kotimaisten rotujen valtakunnalliset mestaruuskokeet: 
Haukkuottelu               suomen-/pohjanpystykorvat 
Hirvenhaukkuottelu     karjalankarhukoirat 
Kilpaottelu                   suomenajokoirat 
joihin maksetaan molemmat osallistumismaksut. 

Mikäli osallistuvia koiria lajiin on enemmän, voidaan ko. maksimisumma jakaa osallistuvien koirien kesken. 

Joukkuekilpailuja ei avusteta. 

Kaikki anomukset lähetetään ensin jaoston vetäjälle, joka toimittaa ne piirin rahastonhoitajalle. Avustukset maksetaan 2kk anomisajan mentyä umpeen.

Koekorvausanomus