Kehätoimitsijoiden pätevöimisohje

Kehätoimitsijakortin uusiminen vuosille 2013-2017 

Pätevyyden säilyttämisen edellytykset
- voimassa oleva Kennelliiton jäsenyys (tarkistetaan ennen uuden kortin lähettämistä)
- jatkokoulutuksiin osallistuminen
- toimiminen kehätoimitsijana vähintään 1-2 kertaa vuodessa tai näyttelytoimikunnan sihteerinä, tuomarisihteerinä tai toimistovastaavana toimiminen.

Saadaksesi uuden korttisi, lähetä harrastusseurantalomake viim. 30.11.2012 mennessä

Ilmoita samalla mikäli yhteystiedoissa on tullut muutoksia.
Kaija Eerola
Alimaantie 210
14200 Turenki
kaija.eerola@elisanet.fi
050-511 6534

****************************************************

Kehätoimitsijoiden pätevöimisohje 
(Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta 10.10.2013, voimassa 1.1.2014 alkaen) 

Pätevöitymisen edellytykset 

Kehätoimitsijakurssille pyrkivän tulee: 
- olla Kennelliiton jäsen 
- olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva henkilö 
- olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan kehätoimitsijatehtävään kykenevä 

Pätevöityäkseen kehätoimitsijaharjoittelijan tulee olla iältään vähintään16 vuotta ja suorittaa kurssin loppukoe tai muu opinnäyte sekä suorittaa vähintään viisi hyväksyttyä harjoittelukertaa virallisessa näyttelyssä. 

Pätevyyden säilyttämisen edellytykset 

- voimassa oleva Kennelliiton jäsenyys 
- jatkokoulutuksiin osallistuminen 
- toimiminen kehätoimitsijana vähintään kerran vuodessa Kennelliiton hyväksymässä virallisessa koiranäyttelyssä 

Kehätoimitsija on velvollinen pyydettäessä esittämään dokumentit työskentelystään kennelpiirin toimihenkilölle. 

Näiden vaatimusten lisäksi kennelpiireillä voi olla lisävaatimuksia pätevyyden säilyttämiseksi. 

Tämä pätevöimisohje sekä piirikohtaiset lisävaatimukset tulee olla kehätoimitsijoiden saatavilla.