Kehätoimitsijoiden pätevöimisohje

Kehätoimitsijakortin uusiminen vuosille 2018-2021

Pätevyyden säilyttämisen edellytykset
- voimassa oleva Kennelliiton jäsenyys (tarkistetaan vuosittain)
- jatkokoulutuksiin osallistuminen
- toimiminen kehätoimitsijana vähintään 1-2 kertaa vuodessa tai näyttelytoimikunnan sihteerinä, tuomarisihteerinä tai toimistovastaavana toimiminen.

Ylläpidä omia yhteystietojasi Omakoirassa. Kehätoimitsijalistalla näkymisen edellytys on, että osoitetietosi ovat julkisia.

Milja Kunnas-Grönholm
Asemantaustantie 9
12100 Oitti
miljakunnasgronholm@gmail.com
040 - 7044 044

****************************************************

Kehätoimitsijoiden pätevöimisohje 
(Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta 10.10.2013, voimassa 1.1.2014 alkaen) 

Pätevöitymisen edellytykset 

Kehätoimitsijakurssille pyrkivän tulee: 
- olla Kennelliiton jäsen 
- olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva henkilö 
- olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan kehätoimitsijatehtävään kykenevä 

Pätevöityäkseen kehätoimitsijaharjoittelijan tulee olla iältään vähintään16 vuotta ja suorittaa kurssin loppukoe tai muu opinnäyte sekä suorittaa vähintään viisi hyväksyttyä harjoittelukertaa virallisessa näyttelyssä. 

Pätevyyden säilyttämisen edellytykset 

- voimassa oleva Kennelliiton jäsenyys 
- jatkokoulutuksiin osallistuminen 
- toimiminen kehätoimitsijana vähintään kerran vuodessa Kennelliiton hyväksymässä virallisessa koiranäyttelyssä 

Kehätoimitsija on velvollinen pyydettäessä esittämään dokumentit työskentelystään kennelpiirin toimihenkilölle. 

Näiden vaatimusten lisäksi kennelpiireillä voi olla lisävaatimuksia pätevyyden säilyttämiseksi. 

Tämä pätevöimisohje sekä piirikohtaiset lisävaatimukset tulee olla kehätoimitsijoiden saatavilla.