Kennelpiirin säännöt ja lomakkeet

 

KOE- ja KURSSIANOMUKSET 

Koeanomukset toimitettava seuraavasti kennelpiirin sihteerille: 

1.1 - 30.4 pidettävien osalta 31.8 mennessä 
1.5 - 31.7 pidettävien osalta 31.12 mennessä 
1.8 - 31.12 pidettävien osalta 31.3 mennessä 

Kokeet anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella koe järjestetään. Koeanomuksessa on oltava lajiin pätevöidyn koetoimitsijan tiedot ja hänen on oltava Suomen Kennelliiton jäsen. 

Kurssianomukset tulee olla kennelpiirillä vähintään neljä kuukautta ennen 
kurssia. Anomuslomakkeita saa piirin sihteeriltä.

Kaikki korjaukset kokeisiin ja kursseihin on tehtävä kennelpiirin kautta EI 
suoraan Koiramme-lehteen. 

Piirinmestarusmitaleista vastaa piirin vs sihteeri Sanna Aalto, p. 045-111 4248

Ota yhteys hyvissä ajoin ennen koetta

TILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN: 

Tilaisuuden järjestäminen 
Tilaisuuden järjestäminen - liitteet 
Tapahtuman talousarvio ja tilinpäätös 

 

LOMAKKEITA: 

Matkalasku 
Näyttelykalustolainauslomake 

Näyttelyn piiriverolaskelma

Lomakepohja, jolla voi anoa SM-kokeisiin osallistuvan piirin koiran osallistumismaksun takaisin: sm-koekorvaus