Näyttelyjaosto

NÄYTTELYJAOSTON PUHEENJOHTAJA 
Kaija Eerola 
050-511 6534 

Kehätoimitsijakortin uusiminen vuosille 2018-2022

Pätevyyden säilyttämisen edellytykset
- voimassa oleva Kennelliiton jäsenyys (tarkistetaan ennen uuden kortin lähettämistä)
- jatkokoulutuksiin osallistuminen
- toimiminen kehätoimitsijana vähintään 1-2 kertaa vuodessa tai näyttelytoimikunnan sihteerinä, tuomarisihteerinä tai toimistovastaavana toimiminen.

Saadaksesi uuden korttisi, lähetä harrastusseurantalomake viim. 30.11. mennessä

Harrastusseurantalomake

Ilmoita samalla mikäli yhteystiedoissa on tullut muutoksia.

Milja Kunnas-Grönholm
miljakunnasgronholm@gmail.com
040-7044044

 

Näyttelyohjaaja piirin edustajana 

Kennelpiirin näyttelyohjaaja toimii piirin edustajana näyttelytoimikunnissa. Hän vastaa omalta osaltaan kennelpiirin näyttelyiden onnistumisesta, aina anomusten käsittelystä näyttelyn sääntöjenmukaiseen toteuttamiseen. Näyttelyohjaaja tulee kutsua vähintään yhteen näyttelytoimikunnan kokoukseen. Kennelpiiri vastaa näyttelyohjaajan kuluista yhteen kokoukseen. 

Jokaisen näyttelytoimikunnan tulee toimittaa näyttelyohjaajalle: 
- toimikunnan jäsenten ja tehtävävastaavien yhteystiedot 
- näyttelyn PM heti sen valmistuttua 
- näyttelyn arvosteluaikataulu heti sen valmistuttua 
- näyttelyluettelot 

Piirivero 

Näyttelyn piirivero on 15% näyttelyyn osallistuneiden koirien osallistumismaksusta (ei pennut, agility, toko). Piiriveroa ei peritä rotujärjestöjen ja rotua harrastavien yhdistysten erikoisnäyttelyistä, Open Show-näyttelyistä eikä pentunäyttelyistä. 

Näyttelytoimikuntien tulee esittää erittely maksamansa piiriveron perusteista sekä toimittaa yksi näyttelyluettelo rahastonhoitajalle. Piirivero maksetaan piirin tilille 4 viikon kuluessa näyttelypäivästä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä piirin rahastonhoitajaan. 

Piiriverolaskelma ja ohjeistus