Poikkeamalupa koiran irtipitoon kokeessa 1.3 -20.8 välisenä aikan

Piirihallitus on kokouksessaan 18.01.2018 päättänyt Riistakeskukselta haettavista poikkeamaluvista 1.3 - 20.8 ajalle seuraavaa:

Luvan hakee jatkossa jokainen kokeen järjestäjä itse.

HUOM. Kanakoirakokeiden osaltaluvat haetaan yhteislupana tulee ottaa yhteys jaoston kokoonkutsujaan os. leena.ma.turunen@hus.fi