Kokeiden järjestäjälle

Kokeiden anominen

Kokeita ja kilpailuja anovan yhdistyksen tulee olla kennelpiirin ja Kennelliiton jäsen.Koeanomukseen merkitty vastaava koetoimitsija tulee olla pätevöity koetoimitsija ko. lajille.Kokeet anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään.Kokeet anotaan Kennelliiton Omakoira-palvelussa seuraavia määräaikoja noudattaen:

Kennelliitolta anottavat kokeet

 • Kotimaisten rotujen valtakunnalliset ottelut ja niiden valintakokeet anotaan otteluiden ja niiden valintakokeiden sääntöjen mukaisesti.
  • Ottelut: anomus Omakoirassa viimeistään 31.12.
  • Valintakokeet: anomus Omakoirassa viimeistään 31.1.
 • Muut SM-kokeet ja maaottelut
  • Kokeen pitoaika 1.1. – 30.4.: anomus Omakoirassa viimeistään 30.4.
  • Kokeen pitoaika 1.5. – 31.7.: anomus Omakoirassa viimeistään 31.8.
  • Kokeen pitoaika 1.8. – 31.12.: anomus Omakoirassa viimeistään 31.12.
 • Kansainväliset kokeet anotaan kuten SM-kokeet, kuitenkin viimeistään 6 kk ennen kokeen pitoa.

Kennelpiiriltä anottavat kokeet

 • Kokeen järjestämisaika 1.1. – 30.4. anomus Omakoirassa viimeistään 31.8.
 • Kokeen järjestämisaika 1.5. – 31.7. anomus Omakoirassa viimeistään 31.12.
 • Kokeen järjestämisaikat 1.8. – 31.12. anomus Omakoirassa viimeistään 31.3.

Koepöytäkirjojen lähettäminen

Järjestävän yhdistyksen on lähetettävä tarkastetut tulokset ja koepöytäkirjat sen kennelpiirin koepöytäkirjantarkastajalle, jonka alueella koe on järjestetty, viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Myös siirretyistä ja perutuista kokeista on lähetettävä tieto koepöytäkirjantarkastajalle.

Tuki kennelpiiriltä kokeiden järjestämiseksi

Kennelpiiri antaa avustuksia piirinmestaruuskokeiden, SM-kokeiden ja muiden arvokisojen järjestämiseen. Ohjeet